• اندوکاردیت چیست؟

    اندوکاردیت عفونی (IE) یک التهاب بالقوه کشنده پوشش دریچه‌های قلب و گاهی اوقات پوشش حفره‌های قلب است. این التهاب زمانی اتفاق می‌افتد که میکروب‌ها (معمولاً باکتری‌ها) از سایر نقاط بدن وارد جریان خون می‌شوند. به پوشش دریچه‌ها یا حفره‌های قلب متصل شده و به آن حمله می‌کنند. اندوکاردیت عفونی، آندوکاردیت باکتریایی (BE) یا آندوکاردیت باکتریایی حاد، تحت حاد (SBE) یا مزمن نیز نامیده می‌شود. اندوکاردیت چگونه بر بدن تأثیر می‌گذارد؟ باعث رشد میکروب‌ها روی دریچه‌ها می‌شود، سموم و آنزیم‌هایی تولید می‌کند که بافت را شکسته و می‌کشند و سوراخ‌هایی در دریچه ایجاد می‌کنند که به بیرون از قلب و رگ‌های [...]

  • تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی (MAT) چیست؟

    تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی (MAT) وضعیتی است که در آن سیگنال‌های غیرطبیعی متعددی از حفره‌های فوقانی قلب دریافت می‌شود. این سیگنال‌های الکتریکی یک ریتم سریع و نامنظم قلب ایجاد می‌کنند. مانند سایر انواع تاکی کاردی دهلیزی، ضربان قلب بیش از ۱۰۰ ضربه در دقیقه است که با MAT می‌تواند تا ۱۵۰ ضربه در دقیقه برود.تفاوت بین فیبریلاسیون دهلیزی و تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی چیست؟هر دو بیماری، ریتم‌های غیر طبیعی قلب هستند که در حفره‌های فوقانی قلب اتفاق می‌افتد. اغلب، زمانی که افراد مبتلا به تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی هستند، فیبریلاسیون دهلیزی تشخیص داده می‌شود و پزشک می‌تواند تفاوت بین آن‌ها را [...]